Direct contact? Bel: 033-4613334

Home > Tandheelkunde > Mondhygiëne > Botontsteking (parodontitis)

Botontsteking (parodontitis)

Parodontitis is een ver gevorderd stadium van gingivitis. Ongeveer 50% van de mensen met gingivitis ontwikkelt parodontitis.

Hoe ontstaat parodontitis?

Wanneer het tandsteen zich op en/of onder de tandvleesrand hecht, zal het tandvlees ontstoken raken. Het kaakbot zal zich terugtrekken, wat verlies van tanden en kiezen tot gevolg kan hebben. Waarom deze mensen een dergelijke vatbaarheid hebben, is nog niet volledig duidelijk. Het heeft o.a. te maken met erfelijke aanleg, roken, stress, voeding en de algemene gezondheid. Met name voor roken is aangetoond dat dit de vatbaarheid en het succes van de behandeling sterk beïnvloedt.

Uit onderzoek blijkt dat parodontitis:

  • samengaat met de ontwikkeling van hart- en vaatziekten;
  • een verhoogd risico vormt voor mensen met een gecompromitteerde gezondheid, oftewel met één of meerdere algemene ziekten zoals suikerziekte of aandoeningen van de luchtwegen (COPD);
  • de kans op zwangerschapscomplicaties verhoogt;
  • de kans op infecties en ontstekingen elders in het lichaam verhoogt.

Ook uit het oogpunt van uw algemene gezondheid is het dus van belang parodontitis te voorkomen en zo nodig te behandelen. Zonder behandeling kunnen de problemen flink uit de hand lopen. Uw tanden/kiezen kunnen los gaan zitten en daardoor verloren gaan.

Behandeling parodontitis

Als blijkt dat er een meer gevorderde ontsteking aanwezig is, zal uitgebreid tandvleesonderzoek noodzakelijk zijn. Tijdens dit onderzoek wordt de situatie van het tandvlees beoordeeld. Over het behandeltraject en de kosten daarvan zal de mondhygiënist u tijdens het eerste bezoek nader informeren. De kosten van dit eerste bezoek zijn € 161.
U ontvangt van ons na dit onderzoek een begroting voor de vervolgbehandelingen.