Direct contact? Bel: 033-4613334

Home > Contact > Praktijkinformatie

Praktijkfilosofie

Ons doel is uw gebit gezond te houden, het zo natuurgetrouw mogelijk te herstellen of het mooier te maken. Een schone mond is een voorwaarde voor een gezonde mond, vandaar dat wij in onze praktijk een grote nadruk leggen op uw mondhygiëne. Zoals u van ons verwacht dat wij uw gebit gezond houden, verwachten wij van u dat u uw mond schoon houdt. Een succesvolle behandeling is alleen mogelijk als u daar ook aan meewerkt.

Met alle ontwikkelingen is de tandheelkunde tegenwoordig te veelomvattend geworden om alle aspecten te beheersen. Daarom werken wij nauw samen met een aantal collega's, die zich hebben gespecialiseerd in een deelgebied van de tandheelkunde. Voor sommige deelbehandelingen zullen wij u naar hen verwijzen. Het betreft bijvoorbeeld behandelingen op het gebied van beugels, lastige wortelkanaalbehandelingen, uitgebreide tandvleesbehandelingen of kaakchirurgische hulp.

Openingstijden

Van maandag t/m donderdag van 7.00 uur tot 21.00 uur, op vrijdag van 7.00 tot 15.00 uur. Behandeling vindt uitsluitend plaats volgens afspraak.

Afdeling techniek
Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid praktijk          Tel: 033 – 461 33 34

Op maandag tot en met donderdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 07.00 - 11:00 uur, van 12:30 - 17:00 uur en van 18:30 - 21.00 uur. 

Op vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 07.00 - 11:00 en van 12:30 - 14:00 uur.

 

Tijdens werktijd wordt u te woord gestaan door een receptioniste. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan en krijgt u het telefoonnummer van de dokterscentrale door. Indien nodig verwijzen zij u naar de spoeddienst.

Spoedgevallen

Soms is bij pijn acute hulp noodzakelijk. Wij streven ernaar elke dag enige tijd hiervoor ter beschikking te hebben. Wilt u daarom in een dergelijk geval zo vroeg mogelijk bellen? Bijna altijd kunt u dan nog op dezelfde dag worden geholpen.

Voor spoed buiten de openingstijden kunt u de dokterscentrale bellen 0900–8602.

Afspraken afzeggen

Wij behandelen op afspraak. Indien u bij verhindering tenminste 48 uur van tevoren annuleert, zijn wij niet genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Voor niet tijdig afmelden kan tot 100% van de geplande behandeling in rekening gebracht worden zoals dat vermeld staat in de NMT betalingsvoorwaarden.

Wijziging van gegevens

Alle wijzigingen in naam, adres, telefoonnummer(s) of verzekeringsgegevens dient u ons schriftelijk of aan het begin van uw bezoek te laten weten.

De door u verstrekte gegevens worden behandeld conform de Wet Persoonsregistratie (WPR).

Een privacyreglement ligt ter inzage. Als u overgaat naar een andere tandarts, verzoeken wij u ons te laten weten zodat wij een kopie van uw gegevens aan uw nieuwe tandarts kunnen opsturen.

Gezondheidsvragenlijst

Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk wordt u een aantal vragen gesteld over uw gezondheid en de mogelijke invloed daarvan op onze behandeling. U wordt gevraagd een gezondheidsvragenlijst in te vullen. De tandarts zal deze met u bespreken.

Mochten er wijzigingen zijn opgetreden in uw gezondheid of in de medicijnen die u gebruikt, meldt dit dan bij uw eerstvolgende bezoek.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiëntinformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). De door u verstrekte gegevens worden behandeld conform de Wet Persoonsregistratie (WPR).

Als u overgaat naar een andere tandarts, kunnen wij op uw verzoek een kopie van uw gegevens aan uw nieuwe tandarts sturen.

Zoals gebruikelijk in de gezondheidszorg hebben wij ook een privacyreglement voor onze patiëntenadministratie. Dit houdt in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij derden alleen met uw toestemming uw gegevens mogen verstrekken. Ook bij de inrichting van uw dossier houden wij ons aan de richtlijn die hiervoor door onze beroepsorganisatie, de NMT, is ontwikkeld.

Periodieke controle

Gezien het belang van een goede mondhygiëne komen vele patiënten geregeld bij de preventieassistente. Afhankelijk van uw situatie kan dit één keer per drie, zes of negen maanden zijn. Gecombineerd met dit bezoek kunt u ook de periodieke controle met de tandarts afspreken.

Tarieven en betaling

In onze praktijk wordt gewerkt met de wettelijk vastgestelde tarieven (UPT-codes). In uw verzekeringsgegevens kunt u zelf zien welke codes door uw verzekering worden vergoed. Uw verzekeringsmaatschappij bepaalt welke codes in het verzekeringspakket worden opgenomen, dit kan van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. U kunt bij uw zorgverzekeraar opvragen wat de vergoedingen zijn.

Heeft u geen tandartsverzekering? Dan vragen wij u na uw eerste afspraak direct af te rekenen bij onze receptie.

Informed consent

Wanneer blijkt dat er bij u een behandeling moet worden uitgevoerd, wordt deze altijd vantevoren met u besproken. Wij kunnen u alleen maar adviseren een bepaalde behandeling te ondergaan, u maakt hierin zelf de keuze om hiermee akkoord te gaan of niet. Om u te helpen met het maken van die keuze, legt uw behandelaar de voor- en nadelen en de daarbij behorende kosten uit. Maar ook het eventuele risico wanneer u besluit het advies niet op te volgen. Deze manier van werken heet 'Informed consent'.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste/assistente en/of de tandarts.
 

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via een declaratie naar uzelf of wanneer u een aanvullende tandartsverzekering heeft rechtstreeks naar de meeste verzekeringsmaatschappijen. De NMT-betalingsvoorwaarden zijn van toepassing, Arrondissementrechtbank, 16 mei 2007, nr. 150/2007.

U kunt voor behandelingen boven de 150 euro een begroting ontvangen.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, en zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.