Direct contact? Bel: 033-4613334

Home > De praktijk > Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

Wij zijn door de SBB erkend als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Mail voor stageplek

Erkend leerbedrijf