Direct contact? Bel: 033-4613334

Home > De praktijk > Klachtenregeling en informatiepunt

Klachtenregeling en informatiepunt

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling of de bejegening. Laat ons dit dan alstublieft weten. In een verhelderend gesprek kan gezocht worden naar een oplossing.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Branchevereniging Tandtechniek

Wij zijn aangesloten bij de patientengeschillen-commissie tandtechniek. Dit is een onafhankelijke en zelfstandige geschillencommissie in de tandtechniek. Deze commissie heeft - naast het herstel van de relatie tussen patiënt en zorgaanbieder - tot doel het systematisch en op zorgvuldige wijze verzamelen en evalueren van klachtengegevens. Die klachtengegevens zijn eveneens aan te wenden in het kader van beleidsvorming wat onmisbaar is voor het optimaliseren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Neem voor het indienen van een klacht contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar pgc@bvtandtechniek.nl

U kunt op onderstaand logo klikken om de procedure van de geschillencommissie te lezen.

Geschillencommissie Tandtechniek