Direct contact? Bel: 033-4613334

Home > De praktijk > Algemene informatie > Tarieven en nota's

Tarieven en nota's

De prijs die u betaalt voor uw behandeling is gebaseerd op codes voor verrichtingen en techniekkosten. De tarieven voor de verrichtingen worden jaarlijks door een overheidsorganisatie (de Nza) bepaald en zijn om deze reden bij iedere tandartsenpraktijk in Nederland gelijk.

Voor een overzicht van de tarieven en codes van 2024 kunt u kijken op Tandarts.nl

De techniekkosten kunnen wel verschillen. Techniekkosten worden gemaakt voor de vervaardiging van bijvoorbeeld een kroon, brug of andere prothetische voorziening.

T.X. de Jong Tandzorg beschikt over een tandtechnisch laboratorium in huis en kiest bij de vervaardiging bewust voor kwalitatief duurzame materialen.

Kosten van uw eerste afspraak

De volgende codes kunnen bij uw eerste afspraak in rekening worden gebracht:

C001   Consult ten behoeve van een intake                             €  53,50

X21     Orthopantomogram (kaakoverzichtsfoto)                   €  84,48

X10      2x Bitewing (foto) à € 19,71                                           €  39,42

                                                                                                         € 177,40

Kostenoverzicht

Als we u een grotere tandheelkundige behandeling adviseren, ontvangt u een duidelijk kostenoverzicht van de te verwachten kosten. Op basis van dit kostenoverzicht kunt u bij uw zorgverzekeraar nagaan op welke vergoeding u kunt rekenen.

Vergoedingen

Tot 18 jaar worden de meeste behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf 18 jaar zijn tandheelkundige behandelingen niet opgenomen in de basisverzekering. Dat betekent dat u deze zelf betaalt of dat u zich aanvullend verzekert voor tandheelkundige zorg bij uw zorgverzekeraar.
Of het noodzakelijk is om u aanvullend te verzekeren hangt onder andere af van de conditie van uw gebit en uw behandelplan. Het is mogelijk om dit met uw behandelaar te overleggen.

Op tijd betalen

Vergeet niet uw nota op tijd te betalen. Wij hanteren een betalingstermijn van 21 dagen. Bij het niet betalen van een nota wordt deze vordering uit handen gegeven aan het incassobureau Medicas.

Vermelding op de nota

Op uw nota staan alle verrichtingen die tijdens uw behandeling zijn uitgevoerd. U heeft op deze wijze inzage in de opbouw van kosten van uw behandeling.

Op uw nota staat vermeld:
- De behandeldatum
- De behandelcodes (zie toelichting onder tarieven)
- Gebruikte elementen (techniekkosten) 
- Prestatie (behandeling)

Tandartskosten aftrekken

Als je kosten maakt voor zorg die je krijgt, dan mag je deze soms van de belasting aftrekken. Het gaat hierbij om zogenaamde specifieke zorgkosten. De kosten die je aan de tandarts of mondzorgverlener betaalt vallen hier ook onder.

Voorwaarden:

  • Het moet gaan om specifieke zorgkosten die niet tot het basispakket van de basisverzekering behoren;
  • Het moet gaan om specifieke zorgkosten die je niet vergoed krijgt uit bijvoorbeeld een aanvullende verzekering, bijzondere bijstand of een andere bron;
  • Het totale bedrag dat je aan kosten voor specifieke zorg hebt gemaakt, komt uit boven een drempelbedrag (minimumbedrag).

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van specifieke zorgkosten voert u deze op bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

Lees meer over de aftrek van specifieke zorgkosten bij de Belastingdienst of ga direct naar het overzicht aftrekbare zorgkosten 2021, 2022 en 2023.

Bron: KNMT