Direct contact? Bel: 033-4613334

Home > De praktijk > Huisregels

Huisregels T.X. de Jong TandzorgHuisregels T.X. de Jong Tandzorg

Wij bieden onze patiënten een zo optimaal mogelijke mondzorg aan. Om duidelijkheid te geven, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. 

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak.
 • Wij vragen u om 5 minuten voor uw afspraak in onze praktijk aanwezig te zijn en u te melden bij de receptie of via onze aanmeldzuil.
 • De door ons verstuurde oproepkaartjes en sms’en dienen alléén als herinnering. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 • Als u verhinderd bent, verwachten wij dat u dit ruim van tevoren doorgeeft. Dit mag telefonisch of per mail. Een afspraak dient tenminste 48 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Dit om andere patiënten tijdig te kunnen oproepen en om u geen kosten te moeten berekenen.
 • Het is niet toegestaan te roken in het pand.
 • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan te eten en te drinken in de behandelkamers. Ook het meenemen van huisdieren is verboden.
 • Uw mobiele telefoon dient gedurende uw verblijf in de praktijk op stil te worden gezet.
 • Het is niet toegestaan ongevraagd beeld en/of geluidopnames te maken in de praktijk.
 • Agressief gedrag en geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en zal leiden tot onmiddellijke uitschrijving. 
 • Waak zelf over uw eigendommen, T.X. de Jong Tandzorg is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal hiervan.
 • U dient ons zo snel mogelijk te informeren over wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals wijzigingen in verzekering, adres, huisarts, medicijngebruik, etc. U kunt dit doorgeven voor de behandeling, via balie@txdejong.nl of bij de receptie.
 • Vanzelfsprekend dient de nota binnen het gestelde termijn betaald te zijn. Voldoet u niet (tijdig) aan de betalingsverplichting, dan kan de praktijk een afspraak met de patiënt uitstellen tot dat de nota (volledig) voldaan is.
 • Als u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, kunnen wij u vragen om behandelingen direct af te rekenen.

Wij willen u erop wijzen dat wij ons uiterste best doen om de patiënt zo goed mogelijk te helpen en streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van mondzorg. Wanneer bovenstaande voorwaarden niet door de patiënt worden opgevolgd, behouden wij het recht uw inschrijving in onze praktijk ongedaan te maken.