Direct contact? Bel: 033-4613334

Home > De praktijk > Eigen patiëntenklankbord

Eigen patiëntenklankbordgroep

In 2016 zijn we als een pilot met ons eigen klankbordgroep gestart. Inmiddels hebben wij 6 van deze bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden geleid door Marjolein Spronk van het kwaliteitsklankbord, ook patiënt bij ons en expert op het gebied van kwaliteitszorg.

Tandarts en eigenaar T.X. de Jong zegt: ’We vinden het als grote multidisciplinaire mondzorgpraktijk belangrijk dat patiënten zich gezien en gehoord voelen. Daarom nodigen we de patiënten uit om mee te denken. Marjolein Spronk organiseert en leidt deze halfjaarlijkse bijeenkomsten met visie en fijngevoeligheid. Het is een uitwisseling die iedere keer weer nieuwe input oplevert voor verbeteringen in onze praktijkvoering. Het is geworden tot een vanzelfsprekend onderdeel van onze praktijkfilosie.’ 

Het zijn bijeenkomsten waarin de verschillende invalshoeken van professional en patiënt samen komen. Heel bijzonder en inspirerend. Dankzij deze dialoog wordt ontdekt waarom goed bedoelde interventies de aansluiting toch kunnen missen. En ook hoe eenvoudig dit, met pragmatisch aangereikte oplossingen door patiënten zelf, goed is op te lossen. Zo kwam er bijvoorbeeld een foto van het behandelteam op de balie te staan. Even aanwijzen met wie je een afspraak hebt of wenst.

Reacties van deelnemers:

'Je ziet dat er werkelijk iets met onze feedback gedaan wordt. Dat is gaaf!'

'Ik gaf tijdens de behandeling mijn mening over wat ik niet zo goed vind gaan. Tandarts Jong zei dat hij er graag meer over wilde horen en vroeg me of ik naar deze avond wilde komen. Deze is er speciaal voor om naar de inbreng van patiënten te luisteren, zei hij mij.'

De sfeer tijdens de bijeenkomsten is open en inspirerend.
De uitwisseling leidt tot onderling begrip, zicht op gezamenlijkheid: we beogen hetzelfde: kwalitatief goede zorg met aandacht voor de patiënt. In de dagelijkse praktijk zijn diverse suggesties geïmplementeerd.

Vind u het leuk om ook eens mee te praten in dit klankbord? Dat kan!
U kunt dit doorgeven bij de balie of een mail sturen naar balie@txdejong.nl.

Direct contact